03
Dec
Sådan kontrollerer kommunen din gyllebeholder

Vejledningen til kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft er blevet revideret, og ændringerne træder i kraft den 31. december 2014. Det betyder, at kvalitetskontrollerne af gyllebeholdere bliver mere ensrettet efter nytår – og at du risikerer at få flere instrukser på stedet. Dermed betyder det også, at du bør tjekke, om du lever op til lovgivningen. Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte miljøafdelingen.

Derudover er der indført en ny karakterskala, hvor du efter hver kvalitetskontrol vil kunne aflæse af kontrolrapporten, hvilken bedømmelse du har fået. I vejledningen er også blevet indarbejdet retningslinjer i forhold til håndhævelse over for kontrollanter, der forsømmer deres pligter – og du skal derfor ikke regne med, at kontrollanter fremadrettet vil give dig nogen ekstra chancer.

Selve vejledningen kan ses på Miljøministeriets hjemmeside, eller i vedhæftede PDF.