18
Sep
Sådan viderefakturerer du afgifter til lejer

Hvis du udlejer jord eller driftsbygninger til en anden virksomhed, og udlejningen er omfattet af en frivillig momsregistrering, så er der mulighed for, at den frivillige momsregistrering også kan omfatte leveringen af elektricitet (og andet forbrug som fx vand). At den gør det, er betingelsen for, at lejer kan få godtgjort afgifterne. Bemærk, at du som udlejer ikke selv kan få godtgjort afgiften på forbruget i den udlejede bygning, fordi en godtgørelse kræver, at det reelt er dig, der er forbrugeren.

Det er ikke et krav, at din udlejningsvirksomhed skal være momsregistreret, for at lejer kan få godtgjort elafgiften.

Her kan du læse mere om, hvorfor det er en god idé at lade din udlejningsforretning omfatte af en frivillig momsregistrering.

Viderefakturering af elafgift – krav til fakturaen
I de fleste tilfælde vil du få en samlet regning for forbruget på hele din ejendom, hvorefter du kan viderefakturere en del af udgiften til lejer. Der er i den forbindelse en række krav til, hvad fakturaen skal indeholde:Størrelsen af forbruget (der stilles dog ikke krav om, at lejers forbrug måles, men det kan dog anbefales, at det sker)

  • udstedelsesdato
  • dit navn og adresse
  • lejers navn
  • leveringssted
  • lejers oplyste CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen (dette skal desuden også fremgå af aftalen om levering af elektricitet, dvs. typisk i lejeaftalen)

 

Bemærk, at du ikke må forudfakturere afgiften. Du må først fakturere til lejer, når du selv har modtaget fakturaen med afgifter.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring.