26
Aug
Sælg den efterspurgte gris til den bedste pris

Forestil dig, hvordan dansk svineproduktion ville se ud, hvis hver enkelt gris kun blev produceret, når den kunne give overskud på bundlinjen. Det er faktisk sådan, svineproduktionen ser ud i Spanien – og kan måske også blive det i Danmark. Svinekonsulent Kasper Nordtorp og seniorkonsulent Tommy Bjerregaard har været en tur i Barcelona til Agri Benchmarks Pig Conference og hente inspiration.

For en dansk svineproducent er der en lang række omkostninger forbundet med produktionen så som foder, dyrlæge, rådgivning, løn, vedligehold, strøm, vand og varme. Som producent er man hermed dybt afhængig af, at den indtjening, man får, kan dække alle omkostningerne – og mere til. Derfor har man bl.a. fokus på at producere så mange grise pr. årsso som muligt, lavt foderforbrug og høj daglig tilvækst – altså alt i alt: Konstant optimering og effektivisering. Fokus er derimod ikke så meget på, om den vare, der kommer til – og derefter fra slagteriet, kan sælges til en pris, der giver et fornuftigt resultat på bundlinjen. Sagt med andre ord: Kan slagteriet med den gris, du leverer, skabe en optimal merværdi?

Svinekonsulent Kasper Nordtorp og seniorkonsulent Tommy Bjerregaard har været til Agri Benchmarks Pig Conference i Barcelona, Spanien, hvor svineproduktionen er bygget op om et helt anderledes koncept end i Danmark – som i øvrigt er værd at lade sig inspirere af, mener de to konsulenter.

I Spanien er de fleste svinebrug drevet via en form for kontraktproduktion. Dvs., at såkaldte ”integratorer” (slagterier, foderstoffer eller supermarkeder, der ejer hele fødekæden) styrer retningen for produktionen. Landmanden stiller – som det eneste – driftsbygninger, arbejdskraft og energi til rådighed. Resten dækker integratoren (smågriseindkøb, foder, dyrlægeregninger, rådgivning m.v.). Integratoren står også for slagtning og afsætning af svinekødet. Landmandens opgave er således blot at producere de grise, som integratoren vil have, og så får han en fast pris pr. stk., han leverer.

Rammerne for produktionen sættes på baggrund af forskning. Integratoren får forskningscentre til at teste bl.a. forskellige krydsningskombinationer og foderets indvirkning på den gris, de skal sælge. Ved hjælp af forbrugerundersøgelser af de produkter, man opnår ved forskellige krydskombinationer, fodersammensætninger m.v., finder man frem til den gris, som skal produceres – og altså i sidste ende kan blive et attraktivt produkt for forbrugeren at købe, eksempelvis pga. kødets kvalitet. Til sidst regnes der desuden på økonomien i grisen. Hvad har det kostet at producere den, og hvad er dens salgsværdi? Den gris, der ikke kan betale omkostningerne, er ikke værd at producere.

At produktionen foregår under disse rammer, fører i sidste ende til en merværdi, som producenten får gavn af. Konceptet har skabt en fremgang på 8 % i Spaniens svineproduktion – en fremgang, som gør Spanien til Europas mest svineproducerende land.

Og hvad kan du så, som dansk svineproducent, bruge denne viden om spansk svineproduktion til?

På de danske slagterier sorteres grisene stort set kun på baggrund af kødprocenten. To vidt forskellige grise med vidt forskellige kvaliteter og værdi kan ”lande i samme bunke” og ende som den samme bulkvare. Prisen er desuden kun reguleret på baggrund af kødprocent. Den danske svineproducent skal derfor blive bedre til at stille krav til sit slagteri – få dem til at fortælle, hvilken gris de kan sælge til en merværdi, så han har mulighed for at levere den gris, der kan afsættes til den bedste pris på markedet.

Lige nu efterspørger markedet bl.a. englandsgrise, den medicinfri gris, GMO-frit kød og specielle typer grise med intermuskulært fedt.

Opnår vi en mere markedsorienteret produktion i Danmark, vil det også fordre et tættere samarbejde mellem smågriseproducent og slagtesvineproducent. Når du som slagtesvineproducent ved, hvilken gris du skal levere, kan du nemlig sætte de nødvendige krav til din smågriseleverandør. Modtager du de ”rigtige” smågrise, og foretager du de nødvendige tilpasninger i din produktion, vil du inden for 6 måneder være i stand til at levere en gris til slagteriet, som kan sælges til en merpris.

Alt i alt vil det altså være en win-win-situation for alle parter at producere de grise, som forbrugeren er villig til at betale lidt ekstra for på grund af kvalitet og trends.