27
Dec
Sæt fart på de gavnlige tiltag

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2016 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status og se fremad.

Bag os ligger et år, hvor Fødevare- og landbrugspakken blev delvis implementeret, og hvor det blev vedtaget, at PSO-afgiften skal afvikles. Begge dele tilfredsstillende og ikke mindst tiltrængt.

Senest er dannet et nyt regeringsgrundlag, som lover bedre forhold for vækst i erhvervslivet. Det er glædeligt, at Esben Lunde Larsen fortsætter som miljø- og fødevareminister, og at der holdes fast i planerne om at sænke bo- og gaveafgiften. Tilbage står nu ønsket om en hurtig udmøntning.

Alene i første halvdel af 2016 måtte over 130 landbrug dreje nøglen om, og tallet viser med al tydelighed, at der er behov for tiltag med hurtig effekt frem for gradvise nedsættelser af afgifter. Men også, at der er behov for en hurtig indsats – især nu, hvor mange planer skal lægges på ny, bl.a. en 2025-plan.

Foran os venter forhåbentlig et år med mere ro på den politiske scene. Hvis Liberal Alliances og Konservatives indtræden i regeringen betyder, at den blå regering kan blive siddende længe endnu, så støtter vi beslutningen. Nu må regeringen sætte handling bag ordene og gennemføre Fødevare- og landbrugspakken til fulde og iværksætte yderligere gavnlige tiltag for landbruget.

Målrettet regulering
Det er meldt ud, at der kommer en ny og strammere fosforregulering, som vil skabe udfordringer for mange husdyrproducenter, ligesom det er bebudet, at mængden af frivillige efterafgrøder er forhøjet til 29.000 ha, og at en obligatorisk ordning uden kompensation vil blive indført, såfremt dette mål ikke kan nås via frivillighed. Meget tyder på, at ansøgningssystemet bliver omstændeligt – til trods for, at det kortmateriale, som udbuddet af efterafgrøder baseres på, er ændret.

På vegne af Patriotisk Selskab opfordrer jeg kraftigt til, at regeringen arbejder i retning af bedre løsninger. Reguleringen af landbruget bør baseres på reelle målinger, og kompenserende tiltag bør så vidt muligt foretages uden for dyrkningsfladen. Derudover bør landmænd, hvis økonomi rammes på urimelig vis som følge af grønne tiltag, tilbydes kompensation. Disse hensyn bør ligeledes tages i den målrettede miljøregulering, som kan forventes til august, og som kan få fatale konsekvenser for landbrugsvirksomheder med en uheldig geografisk placering, hvis ikke den tilrettelægges rigtigt.

Styrker og svagheder er nyttig viden
Der er ingen tvivl om, at mange landmænd er udfordret i denne tid. Fremtiden er uvis, men vi kender nutiden og fortiden, og vi kender vores egne virksomheders styrker og svagheder. Mit håb vil være, at alle kan udnytte de muligheder, som byder sig i det kommende år, og på den måde styrke såvel den enkeltes bedrift som det samlede erhverv og dermed landet.

Jeg tror på, at det er muligt at finde nye veje, som kan løfte erhvervet ind i en ny og positiv udvikling. Med disse ord vil jeg på vegne af Patriotisk Selskab ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.