14
Nov
Salg af byggegrunde – dansk praksis tilsidesat af EU

Når du sælger et areal, der skal bruges til bebyggelse, skal du som udgangspunkt betale moms af salget pga. reglen om, at salg af byggegrunde er momspligtigt. Men ikke, hvis der på arealet er en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned.

Det er blevet konkluderet i en sag hos EU-Domstolen, som underkender den danske momspraksis om byggegrunde.

Fremover skal du derfor ikke betale moms, hvis du sælger en bebygget ejendom, selvom bygningen skal rives ned efter salget, og der skal bygges nyt. Du har i så fald solgt en bygning – ikke en byggegrund.

Hvorfor er den danske momspraksis blevet underkendt?
Årsagen, til at den danske momspraksis er blevet underkendt af EU-Domstolen, er, at SKAT hidtil har fortolket udtrykket ”ubebygget areal” for bredt.

De har anset en bebygget ejendom som ubebygget, hvis det har været hensigten, at køber ville rive bygningen ned.

Har du betalt moms, som du ikke skulle have betalt?
Hvis du allerede har betalt moms af salget af en bebygget ejendom, kan du evt. få genoptaget sagen. SKAT kommer med en udmelding.

Brug for hjælp?
Uanset om du skal købe eller sælge, anbefaler vi, at der søges rådgivning på et tidligt tidspunkt i salgsforhandlingen, da området fortsat har mange skjulte fælder. Det er ikke givet, at SKAT uden videre vil indrette sin praksis efter EU’s afgørelse. Vi vil hos Patriotisk Selskab fortsat i mange situationer anbefale at indhente et bindende svar, når der er den mindste tvivl om SKATs stillingtagen.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Palle Offersen.