13
Sep
Sandager Skovgaard prioriterer orden i lønnen

Hos Sandager Skovgaard går man op i, at der ikke må være fejl på medarbejdernes lønsedler. Derfor hjælper Patriotisk Selskab til.

Jo flere medarbejdere, en landbrugsvirksomhed har, og jo mere forskellige vilkår, medarbejderne er ansat under, jo mere kompliceret er det for landbrugsvirksomheden at ”lave løn”. På Sandager Skovgaard i Kværndrup på Fyn har man omkring 20 medarbejdere:

”Vi har både timelønnede, månedslønnede, elever og sæsonarbejdere – og der er forskellige lønvilkår for dem alle sammen. Herudover er det svært at finde rundt i al lovgivningen, som jævnligt bliver ændret, og derfor har vi valgt at lade Patriotisk Selskab stå for vores lønadministration”, siger driftsleder Tore Buhrkall, Sandager Skovgaard, og fortsætter:

”Det er vigtigt for os, at der er styr på lønnen i vores virksomhed, og at der ikke er noget, medarbejderne kan sætte en finger på. Lønrådgiverne hos Patriotisk Selskab har helt styr på alt det nye, der sker på lønområdet, så vi kan have ro i sindet. Vi ved, at alting bliver gjort rigtigt, og at vores medarbejdere i sidste ende får den rigtige løn til tiden. Vi er derfor meget glade for Patriotisk Selskabs lønservice”.

Håndtering af sygemeldinger, barsel, elever, ny ferielov m.v.
Udover hjælp til lønadministrationen yder vi hos Patriotisk Selskab også rådgivning om medarbejderspørgsmål relateret til lønnen:

”Vi har brugt Patriotisk Selskab, når vi har været i tvivl om, hvordan vi skulle håndtere sygemeldinger, barsel, den nye ferielov, elever osv. Tag fx eleverne: Her er der regler om bl.a. løntrin og pensionsstigninger, som har betydning for det tal, der skal stå på lønsedlen. Vi har også talt med Patriotisk Selskabs jurister i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Udover at der er mange regler at leve op til, når man ansætter og afskediger, er der også meget, der blot er rart at vide, og som kan have en forebyggende effekt på fx konflikter med en ansat eller afskediget medarbejder”, siger Tore Buhrkall.

Lønservice
”Lønservice fungerer på den måde, at Patriotisk Selskabs lønrådgivere sender mig et regneark, og så udfylder jeg det med oplysninger om hver enkelt medarbejders løn; overarbejdstimer, feriedage osv. Herefter klarer Patriotisk Selskab resten og indberetter lønnen. Så det er ret nemt”, afslutter Tore Buhrkall.

Skal vi klare lønnen for dig? Så kontakt lønrådgiver Tina Christiansen, løn- og økonomimedarbejder Jeanette Kirstine Christensen eller økonomimedarbejder Jane Nissen.