06
Sep
Nu er satellit-kontrollen af aktivitetskrav i gang

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du nu se, om du – ifølge deres satellitovervågning – overholder aktivitetskravene på dine marker.

På arealer med MVJ-tilsagn om pleje af græs er sidste frist for overholdelse den 15. september.

På arealer, som du modtager grundbetaling for, er fristen den 25. september.

Sådan tjekker du, om aktivitetskravet er registreret som opfyldt på dine marker
Du kan se, om aktivitetskravet er registreret som opfyldt på dine marker, ved at gå ind på Landbrugsministeriets tast-selv-service og klikke på Markkort-fanen. Vælg fanen ”Korttemaer” og sæt flueben i boksen ”Monitorering”.

Grøn markering af marken = kravet er opfyldt.
Gul markering af marken = Landbrugsstyrelsen har ikke kunnet registrere, at kravet er opfyldt.

Vær opmærksom på, at der, fra du har opfyldt aktivitetskravet, vil gå 7-14 dage, før det kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra den 15. oktober vil de marker, hvor aktivitetskravet med overvejende sandsynlighed ikke har været opfyldt inden fristen, skifte farve til rød. Husk at tjekke, om du har røde marker, inden den 25. oktober, hvor ”trafiklyset” slukkes igen.

Hvis du har en rød mark, vil du modtage et fysisk kontrolbesøg og – hvis resultatet af den satellitbaserede kontrol kan bekræftes – blive trukket i landbrugsstøtte for et areal svarende til det, hvorpå du ikke har overholdt støttebetingelserne.

Marker, der fortsat er gule efter den 15. oktober, vil blive anerkendt som støtteberettigede, og du vil derfor få udbetalt støtten til gule arealer også.

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Mia Worsøe.