18
Dec
Satser og beløbsgrænser 2016

Af seniorkonsulent Erik Jensen-Dahm

Ved juletid udgiver SKAT et større katalog over satser og beløbsgrænser for det kommende indkomstår.

Vi har udvalgt nogle eksempler, som de fleste har brug for i hverdagen.

Befordringsfradraget for 2016 er sænket i forhold til 2015. Der er fortsat ikke noget befordringsfradrag for de første 24 km mellem hjem og arbejde. Satsen for kørsel mellem 24 og 120 km. er 1,99 kr. pr. km., og satsen for kørsel over 120 km. er 1,00 kr. pr. km.

Hvis man bor i særlige udkantskommuner, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får man ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er også nedsat i 2016. For de første 20.000 km. udbetales der 3,63 kr. pr. km., og for kørsel over 20.000 km er satsen 1,99 kr. pr. km. Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse i egen bil er i øvrigt uændrede. Den kan udbetales til med-arbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol med det.

Der er også mulighed for at få udbetalt skattemæssig godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter, og satsen er for 2016 0,52 kr. pr. km.

Endelig er værdien af fri telefon, computer og internet 2.700 kr., som skal lønangives med 1/12 pr. måned.