06
Nov
Selskaber: Betal skat senest den 20. november

Af seniorkonsulent Erik Jensen-Dahm

Det er ved at være tid for, at den 2. rate af den ordinære acontoskat for selskaber skal betales. Sidste frist for indbetaling er den 20. november.

Som noget nyt er der nu mulighed for at indbetale frivillig acontoskat efter den 20. november og helt frem til den 1. februar 2016. Dit selskab kan vælge at indbetale den frivillige acontoskat, hvis det ikke ser ud til, at der er overensstemmelse mellem den ordinære acontoskat og den reelle skattepligtige indkomst.

Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2015 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der også mulighed for at nedsættes acontoskatten. Dette kan man gøre på TastSelv Erhverv.

Restskat
Hvor den frivillige indbetaling af restskat for rate 1 godskrives med et procenttillæg på 0,3 %, så fratrækkes den 2. rate et procenttillæg på 0,3 %. Ved restskat, der indbetales i perioden indtil den 1. februar 2016, fratrækkes der ligeledes et procenttillæg. Størrelsen af dette tillæg offentliggøres først den 15. december.

Hvis der i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen for 2015 viser sig en restskat, som skal betales i november 2016, så skal der betales en rente, der i 2015 ikke vil overstige 4,5 %. Har selskabet overskydende skat, der skal tilbagebetales, kan der blive afregnet en mindre skattefri godtgørelse, der afhænger af, hvornår selskabsskatten er blevet betalt i indkomståret.

Kontakt din konsulent, og få hjælp og vejledning til at beregne din restskat samt svar på, hvornår det kan betale sig at betale den.