10
Mar
Selskaber: Husk korrekt acontoskat

Hvis du allerede nu forventer, at dit selskab skal betale restskat for 2015, fordi de ordinære acontoskatterater har været sat for lavt, kan selskabet undgå at betale rentetillæg på restskatten, hvis du tilpasser den frivillige acontoskat nu. Fristen for at indbetale acontoskat er den 20. marts og 20. november. Vær opmærksom på, at det beløb, du vurderer, skal indbetales, først skal tilpasses via TastSelv. Ellers vil SKAT ikke betragte betalingen som gennemført, og den frivillige indbetaling vil blive returneret.

Du indberetter den frivillige acontoskat gennem TastSelv Erhverv. Bemærk, at det indberettede beløb først kan ses på skattekontoen dagen efter, og derfor bør du også vente til dagen efter med at indbetale acontoskatten.

Du er velkommen til at kontakte Jens Kring, hvis du har spørgsmål.