10
Okt
Selskaber: Husk at registrere reelle ejere senest 1/12

I maj 2017 blev det et lovkrav, at alle selskaber – også interessentskaber og kommanditselskaber – skal registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Sidste frist for at foretage registreringerne er den 1. december 2017.

Hvad er en reel ejer?
En reel ejer er en person, der ejer en tilstrækkelig del af kapitalen eller stemmerne i virksomheden enten direkte eller indirekte gennem andre virksomheder. En ejer- eller stemmeandel på 25 % vil altid medføre krav om registrering, og i visse tilfælde kan også en mindre andel medføre krav om registrering.

Hvilke oplysninger skal indberettes?
Der skal registreres oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere, ligesom det skal oplyses, hvori det reelle ejerskab består.

Registreringen er et supplement til den eksisterende ejerregistrering for bl.a. aktie- og anpartsselskaber i virk.dk. Hvor der er tale om personejede selskaber, vil der være sammenfald mellem den/de registrerede person(-er) i de to registre. For selskabsejede (datter-)selskaber vil den nye registrering skulle omfatte den/de personlige ejer(-e) af moderselskabet.

Registreringer af ejere i CVR-registret for fx interessentskaber er ikke tilstrækkeligt. Også ejere af interessentskaber og kommanditselskaber er omfattet af reglerne.

Hvad hvis virksomheden ikke har nogen reelle ejere?
Hvis virksomheden ikke har nogen reelle ejere, så skal dette registreres, samtidig med at virksomhedens ledelse i stedet registreres som reelle ejere.

Patriotisk Selskab kan hjælpe
Har du brug for hjælp til indberetning, eller har du spørgsmål hertil, så er du velkommen til at kontakte din konsulent, men vær opmærksom på, at registreringerne skal være foretaget senest den 1. december.

Har du spørgsmål? Så læs mere her eller kontakt seniorkonsulent Palle Offersen.