09
Mar
Ordinær acontoskat: Betal senest 21. marts

Af chefkonsulent Jens Kring

Husk, at 1. rate af den ordinære acontoskat for selskaber skal betales senest den 21. marts.

Acontoskatteraten er beregnet som 50 % af gennemsnittet af acontoskatteraterne for de seneste 3 indkomstår. Acontoskatten skal betales i 2 lige store rater.

For indkomståret 2016 er selskabsskatteprocenten nedsat til 22 %.

Mulighed for at nedsætte acontoskatten
Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2016 bliver mindre end den beregnede acontoskat, har du mulighed for at nedsætte acontoskatten. Dette kan du gøre på TastSelv.

Frivillig indbetaling af acontoskat
Dit selskab kan vælge at indbetale frivillig acontoskat. Det kan ske ved at ændre forskudsregistreringen på TastSelv.

Det er hensigtsmæssigt at indbetale frivillig acontoskat, hvis der forventes en højere indkomst, end der er langt til grund ved beregning af acontoskatten.

Har du brug for hjælp og vejledning til at beregne din selskabsskat? Og vil du gerne have svar på, om selskabet bør fortage en frivillig indbetaling eller få nedsat acontoskatten? Så kontakt din økonomikonsulent.