10
Sep
Send din elev i udlandspraktik – få refunderet udgifterne

Vil du egentlig gerne have en elev, men har du ikke arbejde nok til at beskæftige ham/hende hele året?

Så kan du faktisk sende din elev i praktik i udlandet henover efteråret/vinteren, hvor der ikke er så meget at lave i din virksomhed.

Udgifterne kan du få refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Udgifterne består af rejseomkostningerne og i den eventuelle forskel, der måtte være mellem den danske elevløn og den løn, eleven får i udlandet.

Du kan læse mere om praktik i udlandet her.

Skatteregler
Når du sender din elev til udlandet, skal både du og eleven være opmærksomme på skattereglerne. Eleven skal som udgangspunkt betale skat af sin elevløn i udlandet, men hvis du (/AUB) betaler en del af lønnen, skal eleven betale skat i Danmark af denne del af lønnen. Dog kun, hvis udlandsopholdet er 183 dage eller derunder.

Herudover er din elev berettiget til en række fradrag, ligesom han/hun skal være opmærksom på forsikring, evt. opholdstilladelse m.v.

Læs mere om skattereglerne her.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte lønrådgiver Tina Christiansen.