09
Maj
Sidste chance for fulde stalde

Kommunerne skal – grundet den kommende ny regulering af husdyrbrug, der adskiller anlæg og arealer – ikke længere forholde sig til arealkrav i anmelderordningerne vedrørende emissionsbaseret produktionstilpasning, også kaldet ”fulde stalde”. Derfor kan flere besætninger nu gøre brug af disse ordninger. Såfremt du ellers overholder de tilbageværende krav, som ordningerne stiller, afstanden til natur og lugtgenegrænserne, vil du kunne øge dit dyrehold med ca. 10-19 % afhængig af dyretype.

Det er tvivlsomt, om anmelderordningerne bliver videreført i sit fulde omfang efter den 1. august 2017, hvor den nye husdyrregulering træder i kraft. Vi forventer desuden, at den sidste frist for at indsende en ansøgning bliver omkring den 1. juli grundet sagsbehandlingstiden ved kommunerne. Derfor anbefaler vi, at du skynder dig at få foretaget en miljøscreening, der viser, om du kan få fyldt din stald op – kontakt teamleder Tine Zimmermann eller seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg.