22
Maj
Skal dit vandløb ud af vandområdeplanerne?

På baggrund af Miljøstyrelsens opdaterede kriterier for de vandløb, som indgår i vandområdeplanerne 2015-2021, er der blevet nedsat vandråd rundt omkring i landet, som har til opgave at kvalificere afgrænsningen af vandløbene i deres område. Vandrådene består af repræsentanter fra bl.a. landbruget og skal finde løsninger på miljøudfordringer, som kan indgå i kommunernes forslag og indstillinger til Miljøstyrelsen.

Kommunerne skal bl.a. komme med forslag til afgrænsning af vandløb under 10 km2 og, under inddragelse af vandråd, kvalificere udpegningen af kunstigt og stærkt modificerede vandløb i vandområdeplanerne.

Tidsrammen, som vandrådene har fået udstukket, er begrænset, og du vil derfor inden længe skulle indmelde vandløb, som bør tages ud af vandområdeplanerne, til dit lokale vandråd. Vi anbefaler, at du allerede nu undersøger de data, som er registreret på dit vandløb, og om det kan begrundes, at vandløbet bør udgå. Du kan se en oversigt over de registrerede data på landets vandløb her.

Derudover kan seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg hjælpe dig med at undersøge, om der er en faglig begrundelse for, at dit vandløb skal udtages .

Følgende vandløb kan være relevante af få taget ud af planerne:

  • Vandløb med et opland mindre end 10 km2 (hovedfokus – men de andre kriterier skal ligeledes nævnes som led i kvalificeringen af vandløbene)
  • Stærkt modificerede og kunstige vandløb
  • Vandløb med ringe fald
  • Okker
  • Slyngningsgrad