17
Sep
Skal kapitalpensionen konverteres til aldersopsparing?

Af konsulent Bo Sigersted

Har du en kapitalpension – så er det nu, at du bør overveje, om det kan betale sig at overføre denne til aldersopsparing. Konverteringen skal være sket inden årets udgang. Hos nogle forsikringsselskaber er sidste frist dog allerede 30. september.

Efter de gældende regler skal der betales en afgift på 40 %, når kapitalpensionen bliver udbetalt. I 2014 er det dog muligt at betale afgiften med en sats på 37,2 %. Betaler man den lavere afgift nu, så vil kapitalpensionen ændres til aldersopsparing.

Dette kan dog være forbundet med nogle ulemper, som det er vigtigt at få afklaret med banken eller forsikringsselskabet, inden beslutningen træffes.

Inden kapitalpensionen ændres til aldersopsparing bør man have afklaret:

  • Om en eventuel rentegaranti på kapitalpensionen kan videreføres med aldersopsparingen.
  • Gebyr for afgiftsbetaling og ændring til aldersopsparing
  • Hvilke kurstab på værdipapirer, der evt. skal realiseres i forbindelse med overførslen eller konverteringen for at betale afgiften.
  • Gebyr for eventuelle deludbetalinger fra aldersopsparingen.

 

Når afgiften på kapitalpensionen er betalt, vil der stå mindre tilbage på aldersopsparingen, og man kan tro, at man så får færre renter. Det er imidlertid ikke tilfældet, da man også betaler afgift af renterne, så resultatet bliver i sidste ende det samme.

En aldersopsparing kan ikke ændres til ratepension eller livrente. Der er ikke fradrag for indbetalinger til en aldersopsparing og derfor heller ingen skat ved udbetaling. Der kan efterfølgende indskydes maks. 28.100 kr. om året (2014).

Udbetaling af en aldersopsparing sker efter samme regler som kapitalpensionen, hvilket er tidligst 5 år før folkepensionsalderen og senest 15 år efter dette tidspunkt. Aldersopsparingen kan udbetales som et engangsbeløb eller over flere gange.

For yderligere information er du altid velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller Bo Sigersted på telefon 6315 5453.