12
Jul
Skift dyretype inden den 1. august

Når den nye miljøregulering af husdyrbrug træder i kraft pr. den 1. august, sker der nogle ændringer i anmelderordningen ”Skift af dyretype”. Ordningen i sin nuværende form er væsentlig mere fordelagtig, og derfor anbefaler vi, at du – hvis du ønsker at skifte dyretype – skynder dig at benytte dig af den nuværende ordning inden august. Du kan stadig nå det – skynd dig at kontakte teamleder Tine Zimmermann, så vi kan nå at få lavet en ansøgning inden den 31. juli.

Den nuværende anmelderordning vs. den nye
Både den nuværende og den nye anmelderordning giver mulighed for at skifte dyretype inden for – men ikke mellem – følgende dyregrupper:

  1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
  2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
  3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
  4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

 

For at anvende den nuværende ordning skal en række betingelser opfyldes:

  • Antallet af DE må ikke stige
  • Den samlede lugtemission fra anlægget må ikke øges
  • Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges
  • Skiftet af dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på omkringliggende naturområder.

 

I den kommende anmelderordning ”Skift af dyretype” skal antallet af DE i hvert staldafsnit reduceres med mellem 30-50 % i forhold til antallet af DE på det tidspunkt, hvor produktionen blev godkendt.

For en bedrift med en godkendelse fra 2014 på 5.000 slagtesvin, 32-107 kg, svarende til 128,2 DE, er det med den nuværende anmelderordning muligt at konvertere til ca. 20.000 smågrise, 7-32 kg, svarende til 96,8 DE. Med den nye anmelderordning er det for samme bedrift – med en reduktion på 30 % – kun muligt at konvertere til 18.500 smågrise svarende til 89,74 DE. Det er 7,5 % færre smågrise, der kan skiftes til med den nye ordning. I den nye ordning er der til gengæld ikke krav til overholdelse af lugt, ammoniak fra anlæg, og ammoniakdeposition til natur – men det overholdes automatisk i kraft af reduktionen af DE.