30
Jun
“Skodhvede”: Drop vanetænkningen

Under sin deltagelse i Agri Bencmarks nyligt afviklede Cash Crop-konference i Berlin udtalte virksomhedsrådgiver Per Kristensen til Landbrugsavisen, at ude i verden er foderhvede ”en skodafgrøde, som man kun dyrker, hvis man ikke kan andet”. Og selvom det var en provokerende formulering, holder Per Kristensen fast i, at det er et faktum, der bør give anledning til refleksion hos danske planteavlere. Det er nødvendigt at tænke i nyt sædskifte og nye afgrøder, når det nuværende ikke giver et højt nok økonomisk afkast. Også selvom det selvfølgelig altid kræver en ekstra indsats at få succes med noget nyt.

Når vi ser på økonomien i hvededyrkning verden over, så er det – set over tid – en afgrøde med en marginal indtjening. Patriotisk Selskabs virksomhedsanalyser viser, at hvede ligger på 12.- til 13.-pladsen, når vi ser på afgrødernes dækningsbidrag II. Økonomien i førsteårs-hvede er dog bedre end i andet- og tredjeårs-hvede, og det er derfor i første omgang markerne med andet- og tredjeårs-hvede, som vi skal have ud af vores markplaner.

Der er desuden stigende omkostninger forbundet med resistente græsser som agerræve- og væselhale, der trives rigtigt godt i sædskifter med meget vinterhvede og raps. Også dette taler for, at vi skal dyrke mindre foderhvede, hvis ikke vi vil ende i de samme problemer som hos vores udenlandske kolleger.

Ikke desto mindre er hvede den største afgrøde i Danmark i 2017, og arealet er stigende.

Vi anbefaler, at du får foretaget en virksomhedsanalyse , så du kan få et detaljeret indblik i din økonomi i markdriften og se, hvor du bør optimere.

Her uddyber Per Kristensen sit synspunkt, samt hvilke afgrøder du bl.a. kan satse på i stedet for hvede.

Har du spørgsmål? Så kontakt virksomhedsrådgiver Per Kristensen.