31
Maj
Slut med at blive “straks-skilt”

For ægtefæller med fælles børn under 18 år er det ikke længere muligt at blive straks-skilt med NemID.

Hvis du og din ægtefælle vil skilles, og I har fælles børn under 18 år, skal I som udgangspunkt igennem følgende proces:

  1. Sende en digital anmodning om skilsmisse til Familieretshuset
  2. Gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder og gennemføre et digitalt samarbejdsforløb med fokus på jeres børns behov
  3. Gen-bekræfte anmodningen om skilsmissen.

 

Der er tale om et helt nyt skilsmissesystem, som er indført med henblik på, at der skal tages mere hensyn til børnene i skilsmissesager.

Herudover er der, som en del af de nye skilsmisseregler, indført en række tiltag for at sikre ”ligeværdigt forældreskab”, hvad angår beslutningerne om børnenes liv og hverdag – som også gælder for par med fælles børn, der bor sammen uden at være gift.

I DENNE ARTIKEL AF JURIDISK RÅDGIVER JESPER BROBY HANSEN KAN DU LÆSE OM DET FORLØB, DU SKAL IGENNEM, HVIS DU STÅR I DEN UHELDIGE SITUATION, AT SKILSMISSE ELLER SEPARATION ER NØDVENDIG.

Brug for hjælp?
Patriotisk Selskab kan rådgive dig om reglerne om skilsmisse og separation, ligesom vi kan hjælpe med bodelingen, når du flytter fra din ægtefælle/samlever. Vi kan også hjælpe med at forebygge de økonomiske konsekvenser af en skilsmisse/samlivsophævelse, så du kan være sikker på, at din virksomhed kan køre videre bagefter.

Kontakt juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen.