20
Feb
Smågriseproducent: Forstå dit regnskab

Af seniorkonsulent Karsten Hansen

En stor del af indtjeningen i de offentliggjorte smågriseproducenters regnskaber for 2016 skyldes konjunkturstigninger – og der er derfor ikke tale om en reel indtjening, som du kan bruge til at betale regninger med.

De offentliggjorte regnskaber med sohold for 2016 viser en pæn fremgang i resultatet, og der har da også været markant forbedrede priser i 2. halvår af 2016. Men som smågriseproducent skal du alligevel være opmærksom, når du modtager dit regnskab. De forbedrede svinenoteringer – den positive konjunktur i markedet – får nemlig besætningens statusværdi til at stige i regnskabet. Både værdien af avlsdyrene (søer m.v.) og smågrisene værdisættes ud fra den gældende notering. Dermed forbedres 2016-resultatet væsentligt. Med andre ord kommer en del af indtjeningen i regnskabet fra værdistigning på besætningen, altså konjunkturen. Og resultatet af regnskabet er derfor ikke kun baseret på realiserede tal.

En stigning i besætningens statusværdi er selvfølgelig god for egenkapitalen – men det er jo ikke penge, du kan bruge til at betale regninger med. Så kort sagt bør du forholde dig til, hvor meget af stigningen, der skyldes almindelig indtjening på solgte dyr, og hvor meget værdistigningen udgør. Begge dele fremgår af regnskabet.

Nulpunktsberegningen bør laves på det korrekte grundlag
Mange landmænd og banker lægger stor vægt på nulpunktsberegninger, dvs., hvad kravet til smågriseprisen er, for at du ud fra de givne omkostninger opnår en 0-indtjening i regnskabet. Men nulpunktsberegningen bliver misvisende, hvis den laves ud fra et resultat, hvor der indgår væsentlige konjunkturstigninger. Den bliver simpelthen for lav.

Regnskaber med faste værdier på stambesætningen
I et regnskab skelnes der imellem såkaldte salgsbesætninger (med smågrise og evt. slagtesvin) og stambesætninger (med avlsdyr), og hos Patriotisk Selskab har vi valgt at værdiansætte avlsbesætningerne til faste priser uafhængigt af konjunkturerne i markedet. Det har vi valgt, fordi det er vores opfattelse, at værdien af avlsdyr ikke ændres i takt med noteringen. Det er logisk, at værdien af smågrise og slagtesvin i regnskabet fastsættes ud fra den aktuelle notering, for det er jo dyr, der bliver solgt inden for kort tid. Men avlsdyrene fastsættes i forvejen til en værdi, der overstiger slagteprisen væsentligt. Og når værdien af avlsdyrene hvert år sættes op eller ned alt afhængig af, hvordan markedet for salg af smågrise og slagtesvin ser ud på det pågældende tidspunkt, bliver regnskaberne vanskelige at gennemskue og forstå rigtigt.

 

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig.