06
Apr
Søg forlængelse af opholdstilladelse i tide

Hvis du beskæftiger en medarbejder, der er tredjelandsstatsborger (dvs. statsborger i et land uden for Norden, EU- og EØS-landene), og ansættelsesforholdet i forbindelse med opholdstilladelsens udløb ønskes forlænget – så er det vigtigt at søge forlængelse i tide.

Der kan søges om forlængelse i op til 3 måneder, før den igangværende opholdstilladelse udløber. Hvis ansøgningen indgives, inden den oprindelige opholdstilladelse udløber, kan den udenlandske medarbejder blive i Danmark og arbejde på den oprindelige opholdstilladelses vilkår, imens ansøgningen behandles. Når man til gengæld ikke at indgive ansøgningen om forlængelse, inden opholdstilladelsen udløber, så må medarbejderen rejse hjem og derfra søge på ny. Hvis den udenlandske medarbejder bliver i landet, vil der være tale om ulovligt ophold, og medarbejderen risikerer udvisning og indrejseforbud.

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at din udenlandske medarbejder har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Er opholdstilladelsen udløbet, risikerer du bødestraf, hvis du fortsat beskæftiger medarbejderen. Bødeniveauet ligger i øjeblikket mellem 10.000 og 20.000 kr. pr. forseelse pr. måned, overtrædelsen varer, og der ventes skærpelser i løbet af 2016.

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen kan ske elektronisk. Vi bistår gerne hermed.