23
Jan
Søg tilskud til etablering af løsdrift i farestalden

Den 15. juni 2018 åbner en tilskudsordning til etablering af løsdrift i farestalde. Tilskudsordningen er den eneste projekttilskudsordning inden for svineproduktion i 2018.

Du kan søge tilskud til både nybygning, tilbygning og ombygning af eksisterende faresti. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til nybygning og tilbygning af farestald og en pulje på 4 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalden.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Prioriteringen af ansøgerne foretages udelukkende på baggrund af gennemsnitsstørrelsen af de ansøgte farestier samt andelen af fast gulv i stien. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente byggetilladelse eller miljøgodkendelse for at ansøge om tilskud. Dog er det en rigtig god idé at få begge dele på plads, inden du sender ansøgningen, da det er noget, der kan tage tid – og der er tale om en relativ kort projektperiode på to år, fra ansøgningen om tilskud indsendes. Derfor er det en god idé at være på forkant, så du er sikker på, at du kan nå at benytte tilskuddet.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse er udregnet på baggrund af standardomkostninger. Til nybygning ydes et tilskud på 20 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 7.880 kr. pr. faresti. Til ombygning ydes et tilskud på 40 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 5.800 kr. pr. faresti.

Brug for hjælp?
Hvis du er interesseret i at søge tilskud til løsdrift i farestalde, eller hvis du vil vide mere om ordningen, så kontakt gerne projektkonsulent Christian Bjergager.

Du kan læse mere her.