20
Jun
Få tilskud for at lade din skov stå urørt hen

Frem til den 2. juli har du mulighed for at søge om tilskud til privat urørt skov. Der er afsat 9,8 mio. kr. i støttepuljen.

Du kan søge om tilskud til at ophøre skovdyrkningen på arealer med et højt naturindhold eller potentiale herfor.

Hvis du får tilsagn om støtte, er der tale om en varig aftale, hvor du kompenseres for den manglende forstlige drift samt får tilskud til tabte fremtidige indtægter.

Tilskudsordningen er for private skovejere, hvilket kan være personer, selskaber, fonde, foreninger og lignende.

Skynd dig at få udarbejdet en ansøgning, hvis du har skov, som det vil give mening for dig at lade stå urørt hen – kontakt teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen.