31
Jan
Søg tilskud til læhegn og småbeplantninger

Tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger åbner igen i år – forventeligt den 1. august 2018. Herigennem kan du søge tilskud til nye remiser, nye læhegn og til supplement af eksisterende beplantninger i det åbne land.

Etablering af remiser og læhegn i det åbne land er bl.a. en fordel for dig, der gerne vil forbedre forholdene for vildtet på din ejendom.

Vi anbefaler, at du allerede nu begynder at undersøge, om dine ønsker til nye beplantninger er tilskudsberettigede. Tilskuddet er 60.000 kr. pr. ha + 15 kr. pr. meter vildthegn, så der er tale om en ganske attraktiv ordning. Der skal søges om minimum 0,5 ha samt minimum 4.000 planter. Jo større projektet er, desto større er chancen for tilskud.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til udarbejdelsen af en ansøgning, så kontakt seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.