05
Mar
Søg om tilskud til minivådområde nu

Går du og overvejer at etablere et minivådområde? Så er det nu, du skal i aktion. Den nye ansøgningsrunde er åben frem til den 30. april 2019.

Ordningen er 100 % finansieret af EU-midler, og de knaster, som nogle landmænd oplevede i 2018-ordningen, er stort set ryddet af vejen. Fx udbetales der nu forskud på 50 % af tilskudsbeløbet, og der er standardpriser for etablering af et minivådområde.

I 2019 er afsat i alt 115 mio. kr. til etablering af minivådområder.

To slags minivådområder
I 2019 kan du søge om tilskud til to slags minivådområder:

  • Åbne minivådområder:
    Vandfyldte bassiner, der renser drænvandet for kvælstof og fosfor.
  • Minivådområder med filtermatrice:
    Små bassiner med træflis. De fylder mindre end minivådområder og er mere effektive til at rense drænvandet for kvælstof.

 

Hop med på vognen, mens der er fuld kompensation
Landbruget skal reducere udledningen af kvælstof med knap 7.000 tons inden 2021 – i første omgang ca. 3.500 tons via kollektive virkemidler som fx minivådområder. Efterfølgende skal den resterende reduktion op til de 7.000 tons opnås via målrettet regulering på de enkelte bedrifter.

Vi anbefaler derfor, at du undersøger dine muligheder for at søge tilskud til et minivådområde, mens der er fuld kompensation, og etableringen ikke er for egen regning.

Den kvælstofreducerende effekt, minivådområdet har, tæller for det vandopland, du bor i.

Gratis rådgivning
Interesseret? Så kan oplandskonsulent og teamleder Kristian Petersen gratis hjælpe dig med at undersøge dine muligheder for at etablere et minivådområde, finde den bedste placering, udforme minivådområdet bedst muligt, søge tilskud og få de nødvendige tilladelser på plads.