11
Jan
Søg tilskud til minivådområder fra 1. februar

Vandområdeplanerne stiller krav om kvælstofreduktion, og derfor åbner der den 1. februar en tilskudsordning til minivådområder, som er en af de kollektive indsatser mod kvælstof, der satses på.

Effekten af de minivådområder, der etableres, deles kollektivt i de enkelte vandoplande. På dette udpegningskort kan du se mulighederne for at etablere minivådområder i dit område. Her er desuden en guide til, hvordan du bruger kortet.

Hvorfor er det aktuelt for dig at søge om tilskud til et minivådområde?
Landbruget skal reducere udledningen af kvælstof med knap 7.000 tons inden 2021 – i første omgang ca. 3.500 tons via kollektive virkemidler som minivådområder. Efterfølgende skal den resterende reduktion opnås via målrettet regulering på de enkelte bedrifter. En betydelig del af den målrettede regulering forventes at komme til at ligge i dyrkningsfladen, så jo længere vi kan nå med målopfyldelsen via de kollektive virkemidler, jo bedre.

Hvor meget tilskud kan du få?
Der er 100 procent tilskud til etablering af minivådområder. Derudover kan du søge kompensation for udtagningen af arealet og 10 års vedligeholdelse af minivådområdet, som er det antal år, der er krav om, at du skal opretholde vådområdet. Efter 10 år overtager du selv minivådområdet og får fuld kredit i dit eget kvælstofregnskab.

Hvordan gør du?
Vi hjælper dig gerne med at afdække mulighederne for et minivådområde på din bedrift samt med ansøgningen – kontakt seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.