22
Maj
Søg tilskud til plantning af remiser og levende hegn

Igen i år vil det være muligt at søge tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantning som remiser og levende hegn. Forventningen er, at størrelsen af tilskuddet vil være 60.000 kr. pr. ha plus 15 kr. pr. meter vildthegn. Vejledningen er ikke helt på plads, men ordningen forventes at åbne i juli og løbe 2 måneder frem.

Ring til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen og hør mere eller bliv skrevet på listen over dem, vi skal søge tilskud for.