31
Jan
Søg tilskud til skovrejsning

Tilskudsordningen til privat skovrejsning åbner igen i år – forventeligt den 1. august 2018. Du kan med fordel allerede nu begynde at overveje, om du har et areal, hvor du ønsker at etablere skov, og undersøge om arealet er tilskudsberettiget.

Privat skovrejsning er et af de frivillige kollektive virkemidler i Fødevare- og Landbrugspakken, og der kan således søges tilskud til arealer inden for delvandoplande til kystvande, hvor der er behov for en kvælstofreduktion, og hvor skovrejsning ikke er uønsket i henhold til den kommunale planlægning.

Privat skovrejsning er som noget nyt berettiget til enkeltbetaling under artikel 32, så længe enkeltbetalingsordningen findes. Der er således en fast indtægt på arealet, og du beholder dine betalingsrettigheder. Foruden enkeltbetaling får du et etableringstilskud på op til 32.000 kr. pr. ha + 15 kr. pr. meter vildthegn.

Privat skovrejsning er bl.a. en fordel for dig, der gerne vil forbedre forholdene for vildtet på din ejendom. Desuden bidrager du til den fælles kvælstofreduktion i dit område og er på den måde med til at mindske de krav, som den målrettede regulering vil føre med sig fra 2019.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til udarbejdelsen af en ansøgning, så kontakt seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.