15
Apr
Søg tilskud til modernisering af din slagtesvinestald nu

Tilskudsordningen til modernisering af slagtesvinestalde åbner den 5. maj og lukker igen den 6. august. Det er derfor nu, du skal til at i gang med din ansøgning.

Du kan søge tilskud til nybyggeri og tilbyg, der reducerer bedriftens miljøpåvirkning og/eller styrker levedygtigheden og produktiviteten.

Der er udarbejdet en liste af standardpriser for de enkelte investeringer, som tilskuddet baseres på. Du kan få tilskud til 25 % af standardprisen. Tilskudsordningen indeholder 27 teknologikombinationer, som du kan søge tilskud til, der har det til fælles, at de alle leder til en ammoniakreduktion, der mindst er på niveau med staldforsuring.

Det er ikke længere et krav, at du indsender en miljøgodkendelse i forbindelse med ansøgningen. Men hvis projektet kræver en miljøgodkendelse, kan det alligevel være en god idé at få sat gang i behandlingen af denne, da projektet skal være gennemført senest to år efter ansøgningstidspunktet – eller tre år, hvis du søger om og opnår forlængelse af projektperioden.

Har du brug for hjælp til en ansøgning? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.