17
Maj
Søge miljøgodkendelse nu eller vente?

Hvis din bedrift ligger tæt på nabo, samlet bebyggelse eller byzone, eller hvis din bedrift ligger tæt på et udpeget Natura 2000-område eller anden sårbar natur, så kan den kommende husdyrregulering komme til at give udfordringer i forbindelse med mulige udvidelser/ændringer af dit dyrehold.

Du bør derfor overveje, om du skal søge en godkendelse/tilladelse på baggrund af de nuværende miljøregler, inden de nye regler for miljøgodkendelser/-tilladelser træder i kraft pr. den 1. august 2017.

Disse tre spørgsmål, bør du stille dig selv:

  • Vil du sikre dig, at du kan udvide/ændre din bedrift inden for de næste par år?
  • Mangler du opbevaringskapacitet?
  • Passer din miljøgodkendelse til din produktion?

 

Skal du indsende en ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse nu?
Det vil i mange tilfælde kunne betale sig at få indsendt en miljøansøgning nu, før de nye regler træder i kraft, hvis:

  • Dit anlæg ligger tæt på følsom natur eller tæt på naboer, samlet bebyggelse og byzone
  • Du skal bygge ny gyllebeholder eller møddingsplads
  • Du har lidt for mange dyr i dit eksisterende anlæg (det kan komme til at tage længere tid at få lovliggørelsen, indtil reglerne er på plads).

 

Ovenstående konklusion skyldes, at der i det nuværende godkendelsessystem ikke tages højde for produktionsarealet, men kun antallet af stipladser og vægtgrænserne for dyreholdet. I det fremtidige godkendelsessystem vil emissionerne for husdyrbruget blive beregnet på baggrund af kvadratmeter produktionsareal. Det kan få den konsekvens, at emissionerne for lugt og ammoniak er større end i det nuværende godkendelsessystem, og at der derfor vil være behov for investering i lugtreducerende teknologi.

I hvilke tilfælde skal du vente med at søge?
De nye regler er en fordel for dig, hvis:

  • Der er god afstand til naboer og natur
  • Du har brug for fleksibilitet i vægtgrænser, skift af dyretype m.v.
  • Effektiviteten løbende øges

 

Fokus i forbindelse med de nye miljøgodkendelser
Fokus i forbindelse med de nye godkendelser bliver at få placeret nye stalde og gødningslagre rigtigt i forhold til natur og naboer og at få valgt nogle gode teknologier til at reducere ammoniakbelastningen. Derfor bliver gyllebeholdere og møddingspladser igen godkendelsespligtige – i nogle år har vi kunnet nøjes med en anmeldelse.

Kontakt teamleder Tine Zimmermann eller seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg, hvis du ønsker en vurdering af den kommende miljøregulerings betydning for din bedrift.