08
Maj
Søg tilskud til herregårds-projekter

Af miljøkonsulent Kristian Petersen

Med 15 afsluttede og ni igangværende projekter er Realdanias kampagne Fremtidens Herregård allerede godt på vej til at skabe flere aktiviteter og bedre livskvalitet i landdistrikterne. Nu inviterer kampagnen igen alle danske herregårdsejere til at byde ind med idéer til projekter.

Realdania har afsat i alt 75 mio. kr. til at udvikle og realisere op mod 10 projekter. Frem til 18. juni 2013 kan herregårde landet over byde ind med gode idéer til, hvordan herregårdens bygninger og omgivelser kan aktiveres, så de bidrager til at skabe nyt liv i landdistrikterne. Det kan være som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder og nye oplevelser – eller noget helt andet.

Projekterne skal samtidig vise, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd. Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel vælger Realdania 10 projektidéer, som efterfølgende skal videreudvikles til skitseprojekter. Til slut vil 5-10 projekter blive udvalgt til at modtage støtte til realisering.

 

Borreby Gods Projekt 08
Herreborgsteater på Borreby
På renæssanceherreborgen, Borreby er der i dag – med støtte fra “Fremtidens Herregård” – indrettet teaterscene i det tidligere ridehus, komplet med scene, lys og lyd og 449 tilskuerpladser,
(foto: Jørgen Jørgensen)

 

 


 

 


FAKTA

Fremtidens Herregård blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har

Fremtidens Herregård givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. Med kampagnens tredje idékonkurrence vil Realdania støtte projekter på danske herregårde, som viser, hvordan nye forretningsområder og nye anvendelser af bygninger og helheder bidrager til lokal udvikling og dynamik.

Kampagnen efterlyser idéer, som har potentiale til videreudvikling til økonomisk bæredygtige og velunderbyggede realiseringsprojekter. Projektidéerne skal give bud på, hvordan der kan skabes liv i herregårdenes funktionstømte bygninger, og samtidigt vise, hvordan herregårdene gennem nye aktiviteter kan udfolde deres potentiale som lokale dynamoer og forandringsagenter.