25
Okt
Solceller kan være en god forretning

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk og chefkonsulent (økonomi) Michael Mortensen

Kunne du tænke dig at være fri for at dyrke noget af din landbrugsjord og alligevel tjene penge på den?

At vi tillader os at stille dette lidt provokerende spørgsmål skyldes, at grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er på jagt efter brugbare arealer. Alene i 2018 har et enkelt firma haft behov for mere end 1.000 hektar, og behovet er stigende.

En udlejning af jord til solceller kan være mere indbringende end at forpagte ud. Ligeså kan du tjene på at sælge jorden. Solceller kan derfor være en god forretning – især hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Fordele og ulemper ved at udleje din jord til solceller

Der er dog mange juridiske og skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på, før du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord.

Helt overordnet skal du være en tålmodig sjæl og samtidig være klar til at binde dig i lang tid. Der kan gå op imod fem år fra de første spæde tiltag, til der kommer en aftale i hus, og der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes primært, at der går lang tid med myndighedsbehandling og nabohøringer. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år.

Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af anlægget bør foretages således, at du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges således, at der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.

 

Listen er på ingen måde udtømmende, og der kan sagtens være specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheder. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende.

Hvis du vælger at sælge jorden frem for at leje den ud, elimineres ovennævnte risici væsentligt.

Fyraftensmøde den 21. november: Skal du etablere solceller eller ej?

Deltag i vores fyraftensmøde den 21. november, hvor vi får besøg af Better Energy, og hvor vi vil fortælle om de juridiske forhold og skattemæssige konsekvenser, du skal være opmærksom på.

LÆS MERE HER

Interesseret i en vurdering af, om solceller kan være en god forretning for dig? Vi kan hjælpe dig

Selvom solceller er et forholdsvist nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring på området. Vi står derfor klar til at rådgive dig, hvis du overvejer eller har besluttet, at der skal etableres solceller på din jord.

Kontakt os endelig (juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller chefkonsulent Michael Mortensen).