11
Apr
Splitleasing af firmabilen kræver stor omhyggelighed

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Splitleasing af firmabilen kræver stor omhyggelighed, når der skal føres kørselsregnskab. Hvis kørebogen ikke er udfyldt meget detaljeret, risikerer medarbejderen dobbeltbeskatning.

Normalt skal medarbejderen beskattes af værdien af fri bil, hvis han kører privat i firmabilen. Ved at splitlease bilen sammen med sin arbejdsgiver kan medarbejderen imidlertid få den stillet til rådighed til brug for kørsel både privat og for firmaet.

Firmabil

Splitleasing betyder, at der bliver indgået to leasingaftaler for én og samme bil. En aftale mellem leasingselskabet og virksomheden. Og en aftale mellem leasingselskabet og medarbejderen.

Samtlige driftsudgifter vedrørende bilen – herunder benzin og værkstedsregninger – betales af leasingselskabet, som indregner disse i leasingydelsen. Den samlede leasingydelse fordeles herefter mellem virksomheden og medarbejderen i forhold til de faktisk kørte kilometer.

I de fleste tilfælde vil dette være billigere for medarbejderen sammenlignet med en almindelig firmabilordning, hvor medarbejderen betaler for den private brug af bilen via en bruttolønsreduktion.

Konceptet er i princippet rigtig godt, men det er baseret på et vilkår, som mange vil finde besværligt i praksis. Skattemyndighedernes blåstempling af konceptet er nemlig forbundet med et ufravigeligt krav om, at medarbejderen konstant fører et detaljeret kørselsregnskab for bilen. Et sådant kørselsregnskab skal indeholde følgende oplysninger:

1. Datoen for kørslen.

2. Kilometertællerens udvisende ved dagens begyndelse henholdsvis slutning.

3. Kørslens fordeling mellem privat og erhverv.

4. For den erhvervsmæssige kørsel skal bestemmelsesstedet (kørselsruten) anføres.

Al erfaring viser, at kun meget få orker at føre et så detaljeret kørselsregnskab i længere tid ad gangen. Også selv om der findes masser af elektroniske værktøjer, som kan hjælpe med regnskabet.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at et utilstrækkeligt kørselsregnskab normalt vil medføre, at medarbejderen beskattes af værdien af fri bil og ikke får reduceret denne med de betalte leasingydelser.

For yderligere oplysninger om splitleasing – kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.