16
Okt
Sporadisk indberetning af løn ophører pr. 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 ophører muligheden for at indberette ansattes løn sporadisk. Fremover skal der laves en såkaldt nul-indberetning i de måneder, hvor der ikke er lavet lønudbetaling til ansatte.

Hvis din virksomhed er registreret med pligten ”sporadisk indberetning af løn”, vil der automatisk ske en omregistrering til månedlig afregning af løn pr. den 1. januar 2019. Skattestyrelsen vil løbende informere de berørte virksomheder om den automatiske omregistrering.

Den månedlige afregning af løn betyder, at din virksomhed fremover skal sørge for at lave en nul-indberetning i måneder uden lønudbetaling. Sker det ikke, er konsekvensen, at Skattestyrelsen foretager et skøn og en foreløbig ansættelse. Derudover vil en manglende indberetning udløse en afgift på 800 kr.

Ændringen gælder udelukkende de virksomheder, der er tilmeldt sporadisk indberetning.

For yderligere oplysninger, kontakt lønrådgiver Tina Christiansen.