20
Dec
Større handlefrihed og fleksibilitet i fremtidens landbrug

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2018 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status og se fremad.

For mange danskere og for landbruget i særdeleshed vil 2018 blive husket som året med den tørreste og varmeste sommer i mands minde. En langvarig tørke ramte hele landet og fik store konsekvenser for den enkelte landmand og for Landbrugsdanmark som helhed, og rundt om i landet står mange familier i en vanskelig situation.

Vejrmæssigt kan vi kun håbe, at 2019 byder på mildere vinde. Politisk kan vi glæde os over, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen – som var nytiltrådt, da tørken ramte – har udvist stor åbenhed for at skabe større fleksibilitet og handlefrihed for landbruget og dermed større spillerum for os selv til at vise vejen, finde holdbare og realistiske løsninger og skabe balance mellem miljø, landbrug, bæredygtighed osv.

Netop det at vise vejen og sætte dagsordenen har Patriotisk Selskab i årets løb gjort en stor indsats for. Sammen med Tænketanken Frej deltager vi i et projekt, der skal munde ud i en række ambitiøse og holdbare løsninger til fremtidens fødevareproduktion.

Fælles europæisk landbrugspolitik
Kigger vi ud i verden, har vi udsigt til en ny fælles europæisk landbrugspolitik: CAP 2020. Med langt over 40 mio. mennesker beskæftiget inden for europæisk landbrug udgør erhvervet den største arbejdsgiver i EU. Der er derfor store summer på spil, når en fælles europæisk landbrugspolitik skal tilrettelægges med henblik på at sikre forbrugerne en høj fødevarekvalitet og -forsyning, sikre landmænd fair vilkår og bane vejen for jobskabelse og indtjening i landdistrikterne.

Så meget desto vigtigere er det, at den ny fælles politik – som udvikles i en international brydningstid – ikke skaber konkurrenceforvridning mellem små og store landbrug. At lade de større bedrifter betale gildet i form af støttelofter, omfordeling og anden reduktion af støtten er ikke blot undergravende for konkurrencesituationen; det er også en glidebane for juridisk omlægning af de store bedrifter.

Lad os arbejde for, at landbrugsstøtten som minimum fastholdes på det nuværende niveau og med det mål for øje, at støtten bruges til at optimere og sikre, at landbruget og hele landbrugserhvervet drives bedst muligt.

Generationsskifte
At drive og videreudvikle et landbrug – hvad enten det sker på dansk eller europæisk jord – kræver, at den unge generation er parat til at tage over, når den ældre generation takker af. Hver tredje virksomhedsejer i dansk landbrug er over 65 år, og mange ejendomme står over for et generationsskifte inden for de kommende år.

I den daglige rådgivning hos Patriotisk Selskab har generationsskifter stort fokus, og som rådgivere er vi parate til at tage imod en ny generation af dygtige, unge mennesker. En generation med et andet syn på dét at drive landbrug og virksomhed og med vovemod og handlekraft til at tænke nyt og anderledes, spotte tidens tendenser og sikre dansk landbrug en fremtid.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.