15
Jul
Virksomhedsomdannelse – støttetilsagn gælder stadig

Selvom din personligt ejede virksomhed er blevet omdannet til et kapitalselskab med tilbagevirkende kraft, gælder tilsagn om fx støtte til miljøprojekter, virksomheden har fået, stadig. Hvis CVR-nummeret er ændret før tidspunktet for støtteudbetaling, skal der indsendes en erklæring til NaturErhvervstyrelsen.

Overvejer du en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor din personligt ejede virksomhed bliver til et kapitalselskab? Og er du – i kraft af at en omdannelse sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i det pågældende kalenderår – samtidig bekymret for, hvilke konsekvenser det kan få for de tilsagn om støtte og miljøprojekter, din virksomhed har fået?

Ifølge NaturErhvervstyrelsen overtager selskabet retten til den støtte, som der tidligere er givet tilsagn om, mens virksomheden var personligt ejet. Med andre ord er en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft til før ansøgningstidspunktet uden betydning for tilsagnet om støtte – så længe ansøger blot havde rådighed over arealer og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen.

Sådan får du støtten udbetalt trods et ændret CVR-nummer
Hvis virksomhedens oprindelige CVR-nummer er blevet nedlagt, før støtten udbetales, skal selskabet indsende en producentskifteerklæring om dette til NaturErhvervstyrelsen. Erklæringen skal underskrives af alle de tegningsberettigede i den oprindelige virksomhed – vi anbefaler, at erklæringen indsendes, inden den oprindelige virksomheds CVR-nummer lukkes.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring.