29
Nov
Sukkerroer i en ny virkelighed

Sukkerroernes konkurrenceevne med andre afgrøder i Danmark har været jævnt faldende de seneste år, siden sukkermarkedet blev liberaliseret.

Figuren herunder viser, hvordan sukkerroer – i Patriotisk Selskabs Driftsanalyser – er gået fra konsekvent at ligge et godt stykke over gennemsnittet for alle afgrøder til at være under gennemsnittet i 2017 og på gennemsnittet i 2018.

Et alternativ til sukkerroer kan være raps, som derfor også er med i figuren – og de seneste to år gennemsnitligt har klaret sig bedre end sukkerroerne.

Det store spørgsmål er hermed: Er sukkerroer stadig en interessant afgrøde her i Danmark? Og hvad kan sukkerroedyrkerne forvente sig af fremtiden?

Det vil vi belyse til vores økonomikonference den 11. december, hvor vi får besøg af Thomas de Witte, som leder en arbejdsgruppe hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland, der forsker i økonomien i jordbrugsproduktion. Gruppen har gennemført op til flere forskningsprojekter om økonomien i sukkerproduktion.

Thomas de Witte vil gøre os klogere på de danske sukkerroers konkurrenceevne og sukkerproduktionen i Europa og resten af verden.

Sukkerroer vs. sukkerrør
Vi er meget spændte på, hvad Thomas de Witte har at sige om økonomien i sukkerroer og sukkerproduktion i det hele taget. I Tyskland står de i nøjagtig samme situation som i Danmark, hvor det kun er sukkerroer, der kan produceres, og hvor markedsforholdene er ændret, så sukkerroer nu er i direkte konkurrence med sukkerrør, som produceres i Brasilien.

Sukkerrør har nogle omkostningsfordele, fx at der kan høstes 4-5 gange i træk uden nye etableringsomkostninger, og at sukkerrørsproducenterne ofte ikke producerer andre afgrøder, hvorfor teknologi, investeringer osv. er tilpasset sukkerrørsproduktionen.

Kan din sukkerroeøkonomi følge med?
I den nye virkelighed, hvor sukkerroer ikke giver en lige så god indtjening som tidligere, må den enkelte sukkerroeproducent overveje:

  • Kan jeg konkurrere på det marked, jeg er oppe imod – både i Europa og resten af verden?
  • Kan jeg gøre noget for at styrke min sukkerroeøkonomi?
  • Bør jeg vælge at dyrke andre afgrøder på mine arealer i stedet, fx raps?

 

Fremtidens danske sukkerroeproducenter bliver dem, der formår at nedbringe omkostningerne, samtidig med at udbytterne og kvaliteten holdes oppe. Vi ser allerede nu, at den bedste halvdel i Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2018/2019 har en fin sukkerroeøkonomi trods liberaliseringen af markedet. Mens det gennemsnitlige nettoudbytte i 2018 er 44 kr. pr. ha, er den bedste halvdel helt oppe på 2.137 kr. pr. ha.

Det handler selvfølgelig om bonitet, afstand til fabrik, variation sæsonerne imellem og andre praktiske forhold. Men det handler også om god ledelse og driftsledelse.

Strategisk skal man forholde sig til, hvilke typer af kontrakter der skal vælges – her giver det en god indikation at følge udviklingen i sukkerpriserne bl.a. på AgroMarkets.dk. Driftsmæssigt er udbyttet og renhedsprocenten afgørende.

Økonomikonference 2019
Udover sukkerroeøkonomi vil vi til vores økonomikonference sætte bæredygtighed under lup. Bæredygtighed er på vej til at blive en forudsætning for landbrugets indtjening. Samtidig kan det være en forretning.

Herudover kan du høre om bl.a. resultater, prognoser, handel af korn og nyt fra EU.

LÆS MERE HER.