22
Sep
Swap: Få fradrag for tab ved erhvervsmæssig tilknytning

Af seniorkonsulent Erik Jensen-Dahm

Du kan få fradrag for tab ved renteswap, men kun hvis den kontrakt, der er indgået, har erhvervsmæssig tilknytning. Læs mere i nedenstående om, hvornår dette er tilfældet.

Rigtig mange har tegnet en renteswap for at sikre sig mod stigende renter, hvis de har variabelt forrentede lån. Med de fortsat lave renter har mange også konstateret store negative værdier på deres renteswaps.

Hvad er renteswap, og hvornår kan jeg få fradrag for tab?
Når man indgår en aftale om en renteswap, bytter man renter, og i princippet indgår man et væddemål. Tror man, at renten vil stige, så bytter man sine variable renter på et lån ud med en fast rente. Så får man en gevinst, hvis renten stiger, men et tab hvis den falder. Så det er jo i bund og grund en spekulation i udviklingen af den fremtidige rente.

Henter man en gevinst hjem, så er man skattepligtig af den. Der er kun fradrag for tab, såfremt swapen har den fornødne erhvervsmæssige tilknytning. Hvis det ikke er tilfældet, så er der ikke fradrag, men et tab kan modregnes i eventuelle fremtidige gevinster på en renteswap.

Betragtes en renteswap ikke som havende erhvervsmæssig tilknytning, kan den ikke indgå i virksomhedsordningen – og der er derfor ikke fradrag for tab på swapen, ligesom der heller ikke er fradrag for de differencerenter, som man løbende betaler for swapen. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse, hvis swapen ikke er indgået på det rigtige grundlag. Er du i tvivl om, hvorvidt din renteswap opfylder betingelserne, for at du kan få skattemæssigt fradrag for eventuelle tab, så er du velkommen til at kontakte din konsulent, som kan give dig den fornødne rådgivning.

Hvornår er der erhvervsmæssig tilknytning?
Den erhvervsmæssige tilknytning afgøres ud fra en konkret vurdering, men hvis kontrakten er indgået for at afdække en renterisiko og reducere virksomhedens finansieringsomkostninger, så taler det for en erhvervsmæssig tilknytning. Det taler ligeledes for en erhvervsmæssig tilknytning, hvis størrelsen på den indgåede swapaftale svarer til eller er mindre end den gæld, man vil sikre renten på. Er swapaftalen beløbsmæssigt større end lånet, man vil rentesikre, så taler det ikke for en erhvervsmæssig tilknytning, og der vil derfor ikke være fradrag for eventuelle tab.

Det har også betydning, at renteswapen er i samme valuta som det lån, man vil rentesikre. Er swapen i danske kroner og lånet i EUR, så taler det ikke for erhvervsmæssig tilknytning, og der er derfor ikke fradrag for eventuelle tab – men en gevinst er naturligvis skattepligtig.

Vil du vide mere, så kontakt seniorkonsulent Erik Jensen-Dahm.