11
Dec
Sygedagpengeforsikring – hvad er reglerne?

Vidste du, at selvstændige og medarbejdende ægtefæller har mulighed for at tegne en frivillig sygedagpengeforsikring, som også giver ret til dagpenge i periodens første 2 uger?

Med en frivillig sygedagpengeforsikring har du ret til en minimumssats på to tredjedele af dagpenge-maksimum uanset dit indkomstniveau. Den årlige præmie afhænger af, om du ønsker dagpenge fra dag 1 eller dag 3. Med dagpenge fra første sygedag er præmien 2.900 kr., mens den fra 3. sygedag er 1.900 kr. om året.

Præmien er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag.

Ved almindelig sygdom går der 6 måneder fra tilmelding, før din ret til dagpenge indtræder. Ved ulykkestilfælde har du dog ret til dagpenge, selvom ventetiden ikke er udløbet.

Forsikringen administreres af Udbetaling Danmark, som kan kontaktes på tlf. 7012 2032.