18
Dec
Tænk på din skat inden nytår

Af seniorkonsulent Erik Jensen-Dahm

Selv om der er travlt med forberedelserne til jul og nytår, er det en god idé at få tænkt de sidste skattemæssige forhold igennem.

Hvis du ved, at du har betalt for meget i skat for 2015, og du mangler pengene, kan du senest den 31. december søge om at få beløbet udbetalt. Du får ikke rente af beløbet, hvis du inden årsskiftet søger om at få det udbetalt, men du kan spare renter på din kassekredit.

Det kan også være en god idé at indbetale på pensioner, og her er reglerne for, hvor meget du må indbetale:

  • Aldersopsparing: Der må maksimalt indbetales 28.600 kr., og der er ikke fradrag for indbetalingen
  • Ratepension: Der kan maksimalt indbetales 51.700 kr. Ved privat indskud fratrækkes der ikke arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen
  • Livsvarig livrente: Hvis ordningen er administreret af arbejdsgiveren, er der fuld fradragsret for indbetalingen
  • Livsvarig livrente: Hvis ordningen er privat, så er fradraget maksimalt på 47.600 kr. Hvis man indskyder et større indskud, så fordeles fradraget over 10 år. Hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 47.600 kr., så kan der altid fratrækkes 47.600 kr.

 

Selvstændigt erhvervsdrivende kan uanset ovenstående indskyde 30 % af overskuddet på livsvarige pensionsordninger. Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab.

Gaver til godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan man også trækkes fra i den skatte-pligtige indkomst. Man kan i 2015 få et fradrag på op til 15.000 kr. Fradraget kræver, at modtageren indberetter gaven til SKAT.

SKAT har også tænkt på dine medarbejdere. Dem må du give en julegave til en samlet værdi af 800 kr., uden at de skal beskattes, og du har fuldt fradrag for gaven i dit regnskab. Husk, at gave-kort som udgangspunkt er skattepligtige, og at gaven ikke må gives kontant.