05
Feb
Tidlig virksomhedsanalyse er et stærkt styringsredskab

Hos Patriotisk Selskab har vi nu opgjort 2018-resultaterne i de første virksomhedsanalyser og præsenteret dem for vores kunder.

Det giver rigtig god mening at få lavet en tidlig analyse, så du kan bruge den som et styringsredskab det efterfølgende år. Herudover er en tidlig analyse et godt produkt at kunne levere til bl.a. din bank, da det signalerer, at du har en stor indsigt i din virksomhed.

Da fjerde kvartal ikke er realiseret, når analysen laves, er der selvfølgelig tale om estimerede tal. Men analysen baseres trods alt også på tre kvartalers budgetopfølgning. Har du et godt overblik over din bedrift, og er vurderingen af fjerde kvartal realistisk – hvilket vi selvfølgelig hjælper med at sikre – så er det derfor ikke noget problem. Tallene er valide nok, og du kan sagtens stole på dem og agere ud fra dem.

2018-resultaterne
Vi har resultaterne på plads for over 10.000 ha – og dermed ca. 25 % af det samlede areal. Vi forventer, at det giver et retvisende billede af det samlede resultat for Patriotisk Selskabs virksomhedsanalysekunder; dog med store geografiske udsving, afhængig af hvem der fik regn. Hos dem, der fik regn, er resultaterne fornuftige, men med en nedgang i udbyttet på primært vårafgrøder. Til gengæld var priserne generelt højere.

Resultaterne ligger nogenlunde i tråd med prognoserne fra Driftsanalyser 2017/2018, der udkom i efteråret.

Hurtigere resultater i MyBusiness
Vi har øget fokus på tidligere at udarbejde virksomhedsanalyser og kunne levere resultaterne til planteavlere såvel som husdyrproducenter.

På sigt er det meningen, at du hurtigt skal kunne se dine resultater i MyBusiness, så du kan reagere på udsving hen ad vejen og benchmarke din virksomhed op mod andres.

Læs mere om MyBusiness her, eller hent vores app, hvor du med vores demo-version kan afprøve, om MyBusiness er noget for dig.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt virksomhedsrådgiver og økonomikonsulent Lene Nygaard.