21
Dec
Frist for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær

Som arbejdsgiver har du ret til refusion af en medarbejders løn, hvis denne har sygefravær betinget af graviditet. Men der er blevet vedtaget en lov om, at du fra januar 2017 inden for en tidsfrist skal melde sygefraværet til Udbetaling Danmark, hvis du vil have udbetalt refusionen. Vi forventer, at tidsfristen bliver 5 uger. Fastsættelsen af en tidsfrist skyldes, at det kan være svært for Udbetaling Danmark at indhente den nødvendige dokumentation for medarbejderens sygefravær, hvis der går for lang tid, inden sygefraværet bliver anmeldt.

Bemærk, at loven kun gælder sygefravær før 4 uger før termin – det har ikke noget med den efterfølgende barsel at gøre. Derudover kender vi endnu ikke de nærmere regler i forbindelse med loven – de vil blive fastsat af Beskæftigelsesministeriet.

Kontakt juridisk konsulent Bodil Just, hvis du har spørgsmål.