07
Jul
Til selskaber: Er prisen for jagtleje passende?

Hvad betaler hovedaktionærerne i jagtleje i dit selskab? I en afgørelse fra Landsskatteretten den 2. marts 2015 er jagtretten hos et selskab blevet værdiansat til 400 kr. pr. ha i år 2009-2011. Sagen blev anket til Landsskatteretten, fordi SKAT forinden havde fastsat en stigning i jagtlejen fra 400 kr. pr. ha i 2009 til 800 kr. pr. ha i 2011 – en afgørelse, der med tilbagevirkende kraft ville have fået skattemæssige konsekvenser for selskabet og hovedaktionærerne.

Man bør altså ikke forholde sig ukritisk til en hvilken som helst pris, SKAT fastsætter – i nogle tilfælde kan det godt betale sig at anke en afgørelse.

Sådan fastsættes prisen på jagtret
Jagtretten værdiansættes på baggrund af jagtens markedsværdi, som afgøres af en række faktorer, der bl.a. omhandler skovens jagtmæssige kvalitet og geografiske placering. Derfor skal der også ligge ændringer/forbedringer til grund for en eventuel stigning af jagtlejen. Det kan fx være, hvis der sker udsving i antallet af vildt.

Har SKAT fastsat en stigning i dit selskabs jagtleje, er det værd at undersøge, om der er nogen faktorer, der kan retfærdiggøre det – eller om der måske er grundlag for at anke deres afgørelse.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Kaj Refslund.