06
Sep
Tilmeld dig dit lokale naturråd

Vi har tidligere meldt ud, at der i løbet af sensommeren/efteråret vil blive nedsat en række naturråd, der skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i det grønne danmarkskort. Det er stadig tilfældet, selvom nedsættelsen af naturrådene dog er blevet udsat og nu vil finde sted fra den 1. november 2017 til den 15. januar 2018.

Hvis du ønsker at få indflydelse på det grønne danmarkskort, opfordrer vi til, at du melder dig til dit lokale naturråd. Allerede nu kan du undersøge, hvilke kommuner der potentielt set kan komme til at varetage sekretariatsarbejdet for dit lokale naturråd. Senest den 1. november offentliggøres det på kommunernes hjemmesider.

Hvad er et naturråd?
Naturrådene har en rådgivende rolle i forhold til kommunerne. De har således ikke vetoret over de kommunale beslutninger – men kommunerne er dog forpligtede til at forholde sig til naturrådenes anbefalinger og afveje udpegningen af naturområder mod andre hensyn som fx erhvervsinteresser.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann.
Læs mere om Grønt Danmarkskort og naturrådene her.