02
Sep
Tilskud: Miljøteknologi på kvægbedrifter og gartnerier

Fra den 1. oktober til den 3. december kan du søge tilskud til ny teknologi på din kvægbedrift eller i dit gartneri.

Teknologien skal reducere miljøpåvirkningen, fx ved at reducere ammoniakudledningen, pesticid- eller energiforbruget.

Der er fastsat en standardomkostning for hver enkel af de teknologier, du kan søge tilskud til, som er inklusiv installation, fragt, leverance m.v.

Listen over teknologier, du kan søge tilskud til, er lang, men det kan fx være:

  • Gylleforsuringsanlæg til malkekvægsstalden eller slagtekalvestalden
  • Teltoverdækning af gylletank til kvæggylle
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
  • LED-belysning i stalden
  • Varmegenindvinding fra mælkekøling

 

Har du brug for hjælp til en tilskudsansøgning? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.