01
Aug
Tilskud til biomassefyr!

Tilskud på op til 65 % til biomassefyr!

Det er fra den 1. august 2013 muligt at søge om tilskud til nyt fyr, hvis man skifter fra fossilt brændsel til biobrændsel (flis, træpiller, halm osv.). Det er kun muligt at søge til den energi, der indgår i produktionen (stalde, korntørring m.m.), hvilket vil sige, at opvarmning af egen bolig og evt. udlejningsejendomme ikke kan gå ind under ordningen.

Tilskudssatsen vil normalt ligge på 65 % for landbrugsproduktioner, men man kan ikke få mere end 23 kr./GJ samlet set. GJ udregnes i denne sammenhæng som den mængde olie, der fortrænges af eksempelvis flis.

Der er 250 mio. kr. i puljen i 2013 og efterfølgende 500 mio. kr. hvert år. Ordningen administreres efter ”først til mølle”.

Der kræves en hel del dokumentation, og ofte en teknisk beregning af en energikonsulent, hvorfor det vil være en god ide at henvende sig hurtigt, hvis man ønsker at få lavet en ansøgning.

Kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på 6315 5426.