30
Jun
Tilskud til elever resten af 2020 udbetales automatisk

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, som betyder, at du fra 1. maj og resten af år 2020 får refunderet størstedelen af lønnen til elever.

Tilskuddet udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto, så du skal ikke søge om det. Den første udbetaling forventes at komme i september med tilbagevirkende kraft.

Så stort er tilskuddet
Til nuværende elever ansat før den 1. maj får du et tilskud til lønnen på 75 %.

Hvis du har ansat en elev efter den 1. maj eller ansætter en inden årets udgang, får du et løntilskud på 90 %.

Der gives dog ikke noget tilskud, mens eleven er på skoleophold, da du i forvejen modtager refusion under skoleophold. Herudover kan du ikke modtage løntilskud, samtidig med at du modtager lønkompensation for elever i regi af den generelle lønkompensationsordning, der er vedtaget i forbindelse med coronakrisen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere her.

Ellers er du velkommen til at kontakte lønrådgiver Tina Christiansen.