11
Dec
Tilskud til naturpleje i Natura 2000

Frem til den 2. februar 2021 kan du søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder.

Det kan du få tilskud til
Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med projektet.

Under tilskudsordningen ”Rydning af tilgroede arealer” kan du søge tilskud til:

  • Konsulentbistand.
  • Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale.

 

Under tilskudsordningen ”Forberedelse til afgræsning” kan du søge tilskud til etablering af:

  • Hegn, herunder låger og led.
  • Drikkevandsforsyning.
  • Fangfolde.
  • Elforsyning.

 

Du ansøger om tilskud til udgifterne som standardomkostninger.

Er du interesseret?
Hvis du synes, det lyder interessant, så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen. Så screener vi dine arealer for, om de lever op til bestemmelserne i tilskudsordningen.