20
Mar
Tilskud til stalde for løsgående, diegivende søer

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter       

Om kort tid åbner Naturerhvervstyrelsen ansøgningsrunden for tilskud til etablering af systemer for løsgående, diegivende søer. Ansøgningsperioden forventes at løbe fra 1. august – 3. september 2014.

For at kunne søge tilskud, skal projektet opfylde disse grundbetingelser:

– Nybygning af farestalde med løsdrift

– Ombygning af eksisterende bygning til farestalde med løsdrift.

Der kan ydes tilskud på op til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter til etablering af løsdrift i farestalde, dog maksimalt 7.000 kr. pr. faresti.

Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 10 mio. kr. pr. CVR-registreret primær jordbrugsbedrift. Derved kan en ansøger maksimalt opnå tilskud på 4 mio. kr. pr. ansøgningsrunde.

Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr.

Læs mere på Naturerhvervstyrelsen.

For yderligere oplysninger – kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter.