08
Sep
Tilskudsordninger, der åbner i 2018

I 2018 åbner en lang række tilskudsordninger. Herunder har vi listet nogle af dem, som, vi mener, er mest aktuelle for vores medlemmer – men du kan se en oversigt over alle ordningerne her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende 2018’s tilskudsordninger, er du velkommen til at kontakte tilskudskonsulent Christian Bjergager eller seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.

Udvalgte tilskudsordninger 2018

  • Almindelig miljøteknologi. Ordningen åbner den 1. august 2018 og lukker igen den 2. oktober 2018.
  • Etablering af løsdrift i farestalde. Ordningen åbner den 15. juni 2018 og lukker igen den 30. august 2018.
  • Modernisering af kvægstalde. Ordningen åbner den 16. august 2018 og lukker igen den 13. december 2018.
  • Minivådområder. Ordningen åbner den 1. februar 2018 og lukker igen den 31. marts 2018.

 

Vi vil give mere information om de enkelte tilskudsordninger hen ad vejen – følg med på vores hjemmeside.